TENTANG KAMI

DUHC Technologies Sdn Bhd adalah sebuah syarikat milik penuh bumiputera. Kami merupakan Pengeluar dan Pengedar Utama produk organik bermikrob – Agroplus BioFertilizer, Agroplus BioDComposer & DUHC07-BIOGARD. Agroplus diperbuat daripada bahan-bahan organik yang mengandungi pelbagai mikrob bermanafaat (EM) yang mana ujian pengesahan mikrob telah dijalankan oleh pihak MARDI, FELDA Analytical Laboratory, UKM dan UPM.

MISI DUHC TECHNOLOGIES SDN BHD
1. Meningkatkan hasil dan pengeluaran tanaman
2. Menambahbaik kualiti hasil
3. Mengurangkan kos melalui teknologi yang selamat dan mesra alam
4. Memperkenalkan kaedah pertanian lestari (sustainable agriculture) yang memberi kesan positif kepada ekonomi, sosial dan alam sekitar

CIRI-CIRI PRODUK AGROPLUS
1. Organik
2. Bermikrob – Terbukti secara saintifik
3. Produk hasil kajian dari saintis-saintis universiti-universiti tempatan dan pakar-pakar pertanian
4. Memenuhi piawaian TEKNOLOGI HIJAU Kerajaan
5. Bahan input 100% halal
6. Selamat untuk pengguna dan mesra alam
7. Kos efektif